Головна


Меню сайта
Головна
Любіть Україну...
Про наше місто
Новини
Дистанційне навчання
Цивільний захист
Відео
Фотоальбом
Прозорість
Освітня програма
Пошук
Архів новин

Наша адреса
вул. Ярослава Мудрого, 54,
м. Біла Церква,
Київська область,
09107
Тел/факс: 5-19-77

Адреса сайту: http://www.gimnasi1-biltse.com.ua
Електронна пошта: 1gimnasi-bts@ukr.net


Мова сайта

English French German Russian Ukrainian


Календар свят і подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняМетодична робота
Аспекти науково-методичної роботи в гімназії
.
Творчості, як будь-якої діяльності, можна вчитися
Г. Альтшуллер

Реформування освіти на засадах особистісно орієнтованої педагогіки має на меті перетворити навчальний заклад у храм творчості, вдихнути в її стіни атмосферу новаторського пошуку, натхненної праці. Одним із аспектів оптимізації навчально-виховного процесу є активізація творчих здібностей учителів. Адже сьогодення вимагає творчого педагога, формування саме такого вчителя є одним із завдань методичної роботи, яка буде дієвою лише тоді, коли її система творча, «жива», позбавлена формалізму.
За А. Дістервергом, без прагнення до творчої, наукової роботи вчитель потрапляє до трьох педагогічних демонів: механістичності, рутинності, банальності, він дерев`яніє, кам`яніє, опускається, а навчання перетворюється на натаскування й дресирування.
До творчості вчителя гімназії спонукає й сьогоднішній учень - розвинена й нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Крім того, творчий характер закладений у самій суті вчительської професії. Дії педагога не копіюють попередні, динамізм навчально-виховного процесу вимагає від нього пошуку в кожному конкретному випадку нового оптимального рішення. Творчість учителя виявляється насамперед у прагненні й умінні постійно вдосконалювати свою майстерність, творчо застосовувати надбання передового досвіду, досліджувати свою роботу і роботу колег. Саме тому шляхом розвитку творчості педагогічного колективу має йти й модернізація форм методичної роботи в закладі, (додатки 1, 2).
Щоб залучити вчителів до творчої роботи, заступник директора має передусім вирішити ряд організаційно-педагогічних питань: виявити творчі нахили вчителів, вивчити їхні потреби та можливості, сприяти формуванню в педагогів зацікавленості в сучасних наукових ідеях, науково-дослідницькій роботі. Важливу роль у цьому відіграє і використання нетрадиційних форм і прийомів методичної роботи: методичний фестиваль, панорамний урок, методичний діалог, методичний ринг, методичний аукціон, психолого-педагогічний семінар тощо. Усе це сприяє неперервному самовдосконаленню кожного вчителя, всебічному розвитку його творчих здібностей.
Разом з тим при організації навчально-виховного процесу слід максимально сприяти вивільненню часу вчителя для його творчого зростання. В.Сухомлинський зазначав: "Вільний час учителя - це корінь, який живить джерела педагогічної творчості".
Технологія підготовки вчителя до творчої діяльності включає в себе три етапи: гуманізації, компетентності, рефлексивності (додаток 3).
Ще один вагомий аспект діяльності адміністрації закладу - управління підвищенням загальної і педагогічної культури кожного вчителя. Адже її не може замінити навіть повна методична озброєність педагога. Перед нами ж основне завдання - сформувати творчу особистість із високим рівнем підготовленості до сучасних умов життя, з загальною культурою й чіткими ціннісними орієнтаціями.
Творчому педагогу притаманні такі якості:
- особистісно усвідомлена свобода організації педагогічної діяльності не за наказом, а за внутрішнім бажанням і мотивами;
- уміння брати на себе відповідальність у виявленні, вирішенні та попередженні педагогічних проблем;
- здатність спроектувати майбутню діяльність, відшукати нові творчі педагогічні здобутки;
- створення оптимальних психолого-педагогічних умов для розкриття потенційних можливостей дитини;
- схильність до науково-дослідницької роботи;
- здатність створити атмосферу активної пізнавальної діяльності, дитячої творчості.
Педагог-творець - ерудит, він бачить не лише сьогоднішній, а й завтрашній день, передбачає продуктивно-перетворюючу діяльність на основі принципово нових ідей, підходів і технологій. Він може прогнозувати, передбачати, ставити проблеми і знаходити правильні педагогічні рішення. Завдяки високому рівню інтелекту вчитель-творець здатний бути сприйнятливим до нових ідей, принципових рішень.
І. Бех стверджував: "Педагог має прилаштуватись до розвитку дитини, але аж ніяк не втручатись у його перебіг. Тоді він певною мірою забезпечить свободу дитини".
Важливе значення має й атестація педагогічних працівників, мета якої - стимулювати творче зростання вчителів, поширення перспективного педагогічного досвіду, підвищення персональної відповідальності педагога за стан навчання, виховання, рівень розвитку учнів.
К.Ушинський говорив, що вчитель тоді перестає бути вчителем, коли він перестає вчитися. І дійсно, самоосвіта є обов`язковим елементом виробничої діяльності кожного педагога, який вільно обирає матеріал, прийоми й засоби роботи над собою. Велику роль в ефективності самоосвітньої діяльності відіграє організація її адміністрацією гімназії:
- створення оптимальних умов для самоосвітньої діяльності вчителя (збільшення його вільного часу шляхом раціоналізації розкладу навчальних занять, встановлення стабільного режиму роботи гімназії, рівномірний розподіл громадських доручень тощо);
- можливість користуватися бібліотечними фондами і періодичними виданнями, науково-методичними посібниками тощо;
- створення дієвого методичного кабінету, який є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками.
Самоосвіта педагогів проводиться в системі і поетапно (додаток 4). Лише за цих умов вона буде успішною. Важливим є те, що з темою самоосвітньої діяльності вчителя має змогу ознайомитися кожен член колективу, таким чином здійснюється взаємоконсультування педагогів.
Аналіз результативності педагогічної діяльності вчителів гімназії показує, що правильно організована самоосвітня діяльність педагогів має систематичний і послідовний характер, а головне - наслідки, якщо вона тісно пов`язана з практичною діяльністю, базується на наукових підходах і відповідає змісту загальногімназійних завдань.
Поставлені перед сучасною школою завдання потрібно вирішувати на основі психологізації навчально-виховного процесу, яку забезпечують усі його учасники під загальним керівництвом членів адміністрації. Серед напрямків психологізації навчально-виховного процесу - діагностика, профілактика, психологічна експертиза, консультативно-методична допомога, психолого-педагогічне коригування, психологічна реабілітація, психологічна просвіта.
Дуже важливим є ще один аспект: створення сприятливого психологічного клімату між усіма учасниками навчально-виховного процесу гімназії, що сприяє взаєморозумінню між ними, забезпечує атмосферу творчого зростання й прагнення до самореалізації. Великої актуальності набуває сьогодні й психологізація батьків, яка забезпечується шляхом психологічних досліджень, вивчення їх ставлення до проблем виховання, педагогічних лекторіїв, індивідуального консультування.
Сьогодні учитель, спираючись на результати психолого-педагогічної діагностики особистості учня, прогнозує його пізнавальні можливості й будує навчальний процес таким чином, щоб ці можливості були максимально розкриті. Оскільки педагогу необхідна всебічна інформація про учнів, необхідно як пріоритетний напрям виділити вивчення особливостей кожного учня, його природних здібностей, задатків, інтересів.
Історія розвитку теорії і практики управління людьми показала, що успішно керувати може лише людина, яка добре вивчила не тільки власні психологічні особливості, але й особливості своїх підлеглих. Тому сучасний управлінець - це перш за все керівник психолого-педагогічного профілю, педагог-організатор, педагог-дослідник, компетентний спеціаліст у галузі теорії й практики, впровадження досягнень педагогічної науки.
Сучасна школа передбачає роль управлінця-лідера, здатного створити діяльну і творчу команду для досягнення спільної мети. Він робить акцент на партнерстві та співробітництві, спроможний використовувати "колективний розум". Сьогодні, окрім реагування на зміни, які відбуваються в сучасній освіті, члени адміністрації самі повинні проектувати їх та вміти керувати ними. І дуже важливо, щоб сучасний лідер умів зосереджуватися не лише на досягненні результатів, а й на самому процесі та стосунках у колективі, які будуються на засадах толерантності і співробітництва.

О. Кравченко,
заступник директора
з науково-методичної роботи

 

Додатки - завантажити

 

 

 Прочитано: 5715 раз
[ Назад | Початок | Нагору ]


Головна :: Про гімназію :: Новини :: Фотоальбом

Выпускные альбомы для детского сада и школы


Design © 2008 Shaman Production © 2005-20018 - При передруку, посилання на www.gimnasi1-biltse.com.ua є обов`язковим.
Powered by SLAED CMS © 2005-2007 SLAED. All rights reserved.
Новини Гімназії в форматі RSS
Генерація сторінки: 0.026 сек. і 9 запитів до бази даних за 0.011 сек.