Головна


Меню сайта
Головна
Любіть Україну...
Про наше місто
Новини
Дистанційне навчання
Цивільний захист
Відео
Фотоальбом
Прозорість
Освітня програма
Пошук
Архів новин

Наша адреса
вул. Ярослава Мудрого, 54,
м. Біла Церква,
Київська область,
09107
Тел/факс: 5-19-77

Адреса сайту: http://www.gimnasi1-biltse.com.ua
Електронна пошта: 1gimnasi-bts@ukr.net


Мова сайта

English French German Russian Ukrainian


Календар свят і подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняМетодична робота
Анотований перелік видань учителів гімназії - лабораторії КОІПОПК
.
1. Андрусенко О.А. Reader in English and American Literature: Збірник текстів для читання. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007. - 75 с.

У збірнику представлено уривки оригінальних текстів із творів англійських та американських письменників. Кожен уривок супроводжується коротким описом літературної діяльності автора, а також серією вправ, які сприяють засвоєнню мовного матеріалу, а також кращому розумінню змісту твору.
З запропоновано тексти для читання для учнів школи ІІІ ступеня. Для вчителів англійської мови, учнів гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.

2. Антіпова С. В. Граматика з німецької мови: Навчальний посібник. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007. - 37 с.

У посібнику представлено систему лексико-граматичних вправ різних видів, які сприяють глибокому засвоєнню граматичних тем, передбачених програмою першого року вивчення німецької мови як другої іноземної, формуванню в учнів міцних граматичних та лексичних навичок і розвитку мовленнєвих умінь.
Даний посібник призначений для вчителів німецької мови, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну.

3. Бондар А.В., Смуток Б.М. Історія розвитку білоцерківських гімназій: Нариси. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007. - 24 с.

У нарисах представлено матеріали про створення та діяльність білоцерківських гімназій з 1847 по 1920 р.р. На основі глибокого аналізу архівних матеріалів визначено етапи розвитку гімназійної освіти в Білій Церкві. Досліджено зв`язки багатьох видатних діячів культури і науки України та зарубіжжя з Білоцерківськими гімназіями.
Для вчителів історії, київщинознавства та широкого кола читачів.

4. Громадська Т.Г. Впровадження сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення української мови та літератури: Навчально-методичний посібник. - Біла Церква, 2007 - 68 с.

У посібнику розглядаються основні форми використання інформаційно-комп`ютерних технологій на уроках української мови та літератури. До теоретичного матеріалу додаються розробки уроків з використанням ІКТ.
Посібник рекомендовано вчителям української мови та літератури, класним керівникам, студентам.

5. Дейнега В.В. Використання інноваційних технологій на уроках трудового навчаня: Методичний порадник. - Біла Церква, 2007. - 16 с.

Порадник містить рекомендації щодо застосування сучасних інформаційних технологій та інноваційних методів навчання у процесі вивчення трудового навчання. Також у пораднику подано план-конспект уроку з використанням інноваційних технологій.
Рекомендовано для використання вчителями трудового навчання загальноосвітніх навчальних закладів.

6. Дьячищенко Ю.О. „Слово в долоньці": Збірка поезій. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007. - 32 с.

У добірці віршів юної поетеси відображено особливий дитячий світ любові до рідної землі, матері, природи.
У віршах Ю. Дьячищенко з дитячою безпесередністю зображується краса рідного краю, історичні місця, пам`ятки.
Поезії можуть бути використані вчителями-словесниками на уроках літературного краєзнавства.

7. Зоріна Л. Л. Збірник диктантів з української мови для учнів 5-11 класів. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007. - 26 с.

У збірнику дібрано тексти для контрольних диктантів, які об`єднані спільною тематикою. У них ідеться про історію білоцерківських гімназій та визначних осіб, життя яких пов`язане з цими закладами.
Для вчителів-словесників загальноосвітніх навчальних закладів та для самостійної роботи учнів.

8. Клименко Ю.М., Дугельна Т. О. Voyages: preparatives, transports Подорож: підготовка, транспорт. - К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006.- 112с., [4] арк. - (Б-ка «Шкіл. світу»).

У збірнику подано розробки уроків (зокрема інтерактивних) до теми «Подорож», вивчення якої передбачено програмами з французької мови у старшій загальноосвітній, спеціалізованій і профільній школах. До вашої уваги також тексти, діалоги, кросворди, тестові завдання, вправи для активізації лексичного матеріалу.
Для вчителів шкіл усіх типів, викладачів вузів, учнів старших класів, студентів.

9. Клименко Ю.М. Французько-український, українсько-французький словник. - К.: Літера ЛТД, 2006. -128с.

Словник містить близько 6000 слів і виразів, що складають лексичну основу вивчення французької мови. Призначено для учнів початкових класів. Словник стане у пригоді як під час виконання завдань з підручника французької мови, так і під час читання та перекладу текстів для позакласного читання.
Відповідає вимогам навчальної програми з французької мови.

10. Клименко Ю.М., Клименко О.В. Litterature francaise pour les eleves de 5е-7е Література Франції: 5-7 кл. - К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006.- 112с., [4] арк. - (Б-ка «Шкіл. світу»).

Збірник містить вірші, байки, комікси, казки для школярів 5-7-х класів. Автентичні тексти супроводжуються різноманітними завданнями, тестами, виконання яких дасть змогу покращити знання з усіх видів мовленнєвої діяльності та підготуватися до складання іспитів DELF.
Стане у пригоді вчителям французької мови, учням різних типів шкіл.

11. Клименко Ю.М. Мій французький друг: Франц. мова: Робочий зошит для 6 кл. (друга іноземна мова). - К.: Генеза, 2007. - 64 с.

Робочий зошит є складовою частиною навчально-методичного комплекту «Моn аmi francais» для учнів 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів, що вивчають французьку мову як другу іноземну.
У робочому зошиті, вправи якого спрямовані на розвиток письма, продовжується опрацювання та закріплення лексичного й граматичного матеріалу підручника, удосконалюються навички й уміння писемного мовлення.
Творчі завдання зошита стимулюють учня до висловлення власної думки і спілкування французькою мовою в письмовій формі.

12. Клименко Ю.М. Тести з французької мови. Читання. Посібник для підготовки до незалежного тестування для учнів 10-11 класів. - К.: «Шкільний світ», 2007. - 128 с.


13. Клименко Ю.М.Мій французький друг: Франц, мова: Підруч. для 6 кл. (друга іноземна мова). - К.: Генеза, 2006. - 176 с.

Підручник «Мon ami francais » для 6-го класу (друга іноземна мова) продовжує серію навчальних видань, рекомендованих для оволодіння французькою мовою в загальноосвітніх навчальних закладах.
Матеріал підручника, створеного на основі комунікативного методу, організовано в межах тем, визначених програмою, і застосовано у відповідних мовленнєвих ситуаціях, що стимулюють учнів до спілкування французькою мовою, висловлення власної думки, творчого використання набутих умінь та навичок. Підручник спрямовано на практичне взаємопов`язане оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності. Важливе місце в ньому займають діалоги, парна та групова робота, оскільки провідну роль у навчанні французької мови автор надає спілкуванню.
Кожний урок розрахований на роботу в класі протягом 4 академічних годин. Завдання до підсумкових контрольних робіт, граматичний додаток, відмінювання дієслів і французько-український словник подано в кінці підручника.

14. Клименко Ю.М. Французька мова (7 клас, третій рік навчання). Підручник для ЗНЗ України. - К.: Генеза, 2007. - 196 с.

15. Клименко Ю.М. Французька мова (7 клас, шостий рік навчання). Підручник для ЗНЗ України. - К.: Генеза, 2007. - 196 с.

16. Клименко Ю.М. Готуємось до незалежного тестування. Французька мова. Читання. Письмо. Посібник з тестами. - К.: Генеза, 2007. - 96 с.

17. Кононенко О. Екологічне виховання на уроках біології. Методичний посібник. - Біла Церква: Гімназія, 2007 - 50 с.

У методичному посібнику розглядаються проблеми екологічного виховання учнів у навчальній та позанавчальній роботі. Вироблено методичні рекомендації щодо шляхів упровадження системи екологічного виховання в шкільному курсі біології. Запропоновано розробки навчальних занять та позанавчальних заходів із порушуваної проблеми.
Посібник рекомендовано для вчителів біології та природознавства загальноосвітніх навчальних закладів.

18. Корженко В.П. Тестові завдання та їх використання на уроках зарубіжної літератури: Методичний порадник. - Біла Церква: Гімназія, 2007 - 42 с.

У пораднику запропоновано методичні рекомендації щодо створення та використання тестових завдань на уроках зарубіжної літератури та в індивідуальній роботі з учнями. Подано зразки тестових завдань з окремих тем.
Порадник рекомендовано для використання вчителями зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів.

19. Кравченко О.П. Театру віддані життя й наснага: творчість Леоніда Болобана. Літературно-критичний нарис. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007 - 34с.

Пропонований нарис знайомить читача з життєвим і творчим шляхом українського драматурга Леоніда Вітовича Болобана (1893-1979). На основі архівних матеріалів автор досліджує багатогранну діяльність письменника.
У нарисі визначено особливості творчого доробку драматурга, здійснено ідейно-тематичний аналіз драматичної поеми „Кирило Кожум`яка".
Книга розрахована на широке коло читачів: викладачів, студентів, учнів, шанувальників літератури.

20. Крічковська А. Творчий розвиток особистості засобами музичного мистецтва: Методичний порадник. - Біла Церква, 2007 - 32 с.

У методичному пораднику розглядаються особливості творчого розвитку особистості в навчальній роботі. Представлено методичні рекомендації щодо розвитку творчої активності учнів на уроках музичного мистецтва. Запропоновано розробки навчальних занять та позанавчальних заходів із порушуваної проблеми.
Порадник рекомендовано для вчителів музики загальноосвітніх шкіл.21. Міщенко Л.В. Дидактичний матеріал для роботи над змістом художнього твору на уроках української літератури в 10 класі: Навчально-методичний збірник. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007. - 31 с.

У збірнику запропоновано матеріал для роботи вчителя та учнів на першому етапі роботи з художніми творами, визначеними чинною програмою з української літератури для вивчення в 10 класі загальноосвітніх шкіл.
Запропонована система запитань до змісту прозових і драматичних творів може бути основою для тестових завдань з української літератури, зокрема I i II рівнів.
Збірник призначений для вчителів-словесників загальноосвітніх навчальних закладів, учнів старших класів.

22. Наконечний С.П. Початки теорії ймовірностей та вступ до статистики: Методичний посібник. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007р. - 48 с.

Даний посібник містить основні теоретичні відомості з теми „Початки теорії ймовірностей та вступ до статистики", що викладається в 11 класі за навчальною програмою в курсі „Алгебра і початки аналізу" 11-го класу. Також у посібнику представлені приклади розв`язання типових задач та вправи для самостійної роботи.
Рекомендовано для використання вчителями загальноосвітніх навчальних закладів.

23. Нгуєн Тхі Тху Тхао, учениця 8-Г класу гімназії №1 м. Білої Церкви. Казки з берегів Меконгу. Збірка в`єтнамських народних казок: Переклади та ілюстрації. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007 р. - 24с.

У збірці вміщено в`єтнамські народні казки, не відомі українському читачеві. Оригінальний переклад творів зі збереженням національного колориту, здійснений ученицею гімназії, дає змогу ознайомитися з в`єтнамським народним епосом.
Для учнів середнього шкільного віку, учителів української та зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів.


24. Організація профільного навчання в гімназії. Методичний посібник: За ред. Б.М. Смутка, О.П. Кравченко - Біла Церква: Гімназія, 2007. - 90 с.

Авторський колектив: Архипенко Г.І. (2.8), Громадська Т.Г. (2.2), Заболотня Л.В. (2.7), Качуровська О.Е. (1.2), Кольцова Н.Б. (2.3), Лук`янець Г.П. (2.5), Насвіт Л.О. (2.9), Потильчак С.Й. (2.6), Шевчук Т.І..(1.1, 2.4), Кондратьєва В.П. (2.10), Коваленко О.В., Карпій К.Г (2.11).

У методичному посібнику представлено систему роботи гімназії з питань організації профільного навчання, підготовки педагогічних працівників до розробки авторських та адаптованих програм. Запропоновано технологію роботи над авторськими програмами. Висвітлено основні положення вивчення готовності гімназистів до профільного навчання на засадах особистісного підходу.
Представлено авторські програми спецкурсів та курсів за вибором для забезпечення допрофільного і профільного навчання за філологічним, історико-правовим та математичним профілями.
Посібник адресовано керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, учителям-предметникам, методистам районних (міських) методичних кабінетів, науково-педагогічним працівникам обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

25. Покотило Л.М. Справжній театр перетворює натовп у народ: матеріали про розвиток театрального мистецтва в Білій Церкві. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007. - 53 с.

У посібнику розкрито історію розвитку театрального мистецтва в Білій Церкві. Визначено етапи розвитку театру в місті, описано діяльність його головних режисерів та найвідоміших акторів, проаналізовано репертуар театру та складено карту-схему гастрольного маршруту.
Для вчителів-словесників, викладачів історії, київщинознавства, художньої культури та учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів, керівників театральних студій.

26. Потильчак С.Й. Білоцерківщина в історико-краєзнавчих дослідженнях: Довідково-методичний посібник для вчителів. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007. - 98 с.

У посібнику систематизовано краєзнавчу літературу з історії найбільшого міста Київської області - Білої Церкви та регіону Середнього Поросся: монографії, наукові статті, численні публікації в місцевій періодиці, що побачили світ протягом 1965 - 2000 рр.
Подано методичні поради щодо опрацювання історико-краєзнавчої літератури і джерел у процесі науково-дослідницької роботи учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.
Посібник адресований учителям та учням загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій та ліцеїв, викладачам і студентам вищих педагогічних навчальних закладів, професійно-технічних закладів, працівникам краєзнавчих музеїв.

27. Поштаренко Л.І., Кизима М.В. Збірник завдань для тематичного оцінювання. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007 - 16 с.

У збірнику подані завдання для тематичного контролю знань учнів 5-го класу з математики. Тексти завдань складені з урахуванням 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень. Кожна тематична контрольна робота подана у двох рівноцінних варіантах.
Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

28. Радзівіл Г.В. Викладання риторики в контексті філологічної освіти старшокласників: Методичний посібник. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007. - 49 с.

У посібнику розглянуто актуальність та особливості вивчення курсу практичної риторики в класах філологічного профілю. Він містить рекомендації щодо підготовки й проведення уроків із практичної риторики, а також зразки висловлювань та атестаційних робіт учнів.
Рекомендовано для використання вчителями загальноосвітніх навчальних закладів.29. Рой В.В. Сучасне українське ділове мовлення: Навчально-методичний посібник. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007. - 118с.

У посібнику представлено матеріали календарного планування та розробки навчальних занять зі спецкурсу для учнів 10 класу. Завдання, підібрані згідно з вимогами чинної програми, спрямовані на забезпечення оволодіння нормами української літературної ділової мови, зокрема вмінь укладати документи з дотриманням ділового етикету та особливостей офіційно-ділового стилю. Посібник розроблено відповідно до авторської програми Рой В.В. «Сучасне українське ділове мовлення».
Для вчителів-словесників середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

30. Середа С. Шляхи розвитку критичного мислення учнів на уроках англійської мови: Науково-методичний збірник. - Біла Церква, 2007. - 32с.

Збірник містить ґрунтовні практичні матеріали із проблеми запровадження стратегій, методів і прийомів розвитку критичного мислення під час викладання англійської мови. Автором висвітлюються шляхи розвитку критичного мислення, пропонуються зразки вправ, які сприяють активному формуванню навичок творчого критичного мислення у процесі вивчення англійської мови.
Рекомендовано для використання вчителями англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів.

31. Сидоренко Т.Г. Welcome to the World of the Fairy Tales: Збірник текстів для читання. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007. - 75 c.

У збірнику запропоновано тексти для читання для учнів 5-7-х класів. Дані тести супроводжуються різноманітними тестами, завданнями, які дадуть змогу поглибити знання учнів з усіх видів мовленнєвої діяльності.
Для вчителів англійської мови, учнів гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.

32. Ткаченко В.С. Підготовка вчителя музичного мистецтва до участі в конкурсі фахової майстерності: Методичний посібник. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007. - 87 с.
У посібнику висвітлюється система роботи щодо підготовки вчителя музики до участі в конкурсі „Учитель року", який є одним із засобів професійної самореалізації педагога. Подано методичні рекомендації та практичні матеріали з досвіду роботи вчителя-конкурсанта.
Для вчителів музичного мистецтва, заступників директорів з навчально-виховної роботи.

33. Ювхименко Н.І. Життєвий і творчий шлях Ю. Будяка в контексті літератури періоду „Розстріляного відродження": Навчальний посібник. - Біла Церква: Гімназія №1, 2007. - 48 с .

У даному посібнику висвітлюється життєвий і творчий шлях Ю. Будяка, який є представником літератури періоду „Розстріляного відродження" та активним учасником розбудови української державності.
Рекомендовано для вчителів української літератури, історії та для використання в позанавчальній роботі з літературного краєзнавства.

Прочитано: 6852 раз
[ Назад | Початок | Нагору ]


Головна :: Про гімназію :: Новини :: Фотоальбом

Выпускные альбомы для детского сада и школы


Design © 2008 Shaman Production © 2005-20018 - При передруку, посилання на www.gimnasi1-biltse.com.ua є обов`язковим.
Powered by SLAED CMS © 2005-2007 SLAED. All rights reserved.
Новини Гімназії в форматі RSS
Генерація сторінки: 0.026 сек. і 9 запитів до бази даних за 0.009 сек.